Menjador


El servei de Menjador que oferim a l’Escola està gestionat per l’Escola amb el suport de la comissió de Menjador del Consell Escolar.

Comença el 12 de setembre i acaba el 21 de juny. Les famílies de P3 podran fer ús d’aquest servei a partir del dia 17 de setembre.

Com ja sabeu des de que vam instal·lar-nos als mòduls fem ús de l’espai de l’Escola Alexandre Galí i compartim la cuina i l’empresa de Menjador CAT-SCHOOL. 

Els menús estan pensats per ser equilibrats i amb productes naturals, intentant que hi hagi una varietat d'aliments necessàris pel desenvolupament físic dels nens, incloent plats ecològics.


Si esteu interessats en obtenir més informació sobre l'empresa CATSchool visiteu: http://www.cat-school.cat/#CATEscoles


Els/les monitors/es que tenen al seu càrrec l’educació dels nens i nenes, pel que fa als hàbits en el menjar i l’estona de lleure són de l’Empresa Barna lleure i s’ocupen exclusivament dels nostres alumnes.

Els alumnes de 3r a 6è fan l’activitat d’escacs de les 13:00 a les 14:00 un dia a la setmana. Aquesta activitat està subvencionada pel Districte de Ciutat Vella, és gratuïta per tant no entra en el preu del menjador.

Per veure el  menú general de cada mes copieu i pegueu aquest enllaç al navegador:

https://docs.google.com/file/d/0B51RM1WvuhtxR2tCWTlBdzl6WWM/edit?usp=sharing


Per veure els  menús especials de cada mes copieu i pegueu aquest enllaç al navegador:

 https://docs.google.com/file/d/0B51RM1WvuhtxYWNUYUZsVUg0d00/edit?usp=sharing


Condicions generals:


  • No es pot fer ús del menjador si hi ha deutes del curs anterior.
  • Els pagaments es faran mitjançant full d'ingrés al banc que es lliurarà a l'Escola o extraordinariament en metàl.lic.
  • No hi haurà tiquets de menjador

Preus:


  • Usuaris fixos:

El preu del menú diari és de 6.80€. Aquest preu inclou el dinar i la cura dels monitors.

Els pagaments es faran mensuals de l’1 al 10 de cada mes.

Aquesta quantitat inclou el pagament dels/ les monitors/es així com del menjar diari i el sosteniment de les despeses que suposa l’existència d’un servei estable, de qualitat ininterromput.

En cas de no fer ús del servei cal avisar a l’Escola abans de les 10:00 del matí


  • Usuaris esporàdics:

Es consideren usuaris esporàdics els que requereixen del servei no més de 10
dies al mes i el preu és de 7€. Aquesta quantitat inclou el preu del menjar i la part proporcional diària del sosteniment del servei.

Cal avisar a l’Escola en cas de fer ús del servei abans de les 10:00 del matí.


  • Descomptes

Les famílies usuàries fixes del menjador tenen dret a descompte, excepte les que tenen beca, de 2€ a partir del tercer dia de malaltia d’un nen/a i no assistència a l’Escola per aquest motiu. L’Escola entén que no són motiu de descompte casos de viatge o absència per altres raons.


  • Famílies beneficiàries de l’Ajut de Menjador


Si alguna família vol fer-ne ús a començament de curs cal pagar el preu sencer i una vegada es tingui concedit l’ajut l’Escola farà el retorn.

Una vegada es publiquin les llistes de les famílies beneficiàries cal que passeu per Direcció abans de fer ús d’aquest servei.

Ja sabeu que la beca no cobreix el cost total del menjador i cal pagar la diferència.

Les famílies amb beca de 3€ hauran de pagar 74,50€ en 9 mensualitats de
setembre a maig.

Les famílies amb beca de 4€ hauran de pagar 55€ en 9 mensualitats de setembre a maig.