Com treballem?


La lectura: Des de fa un parell de cursos es va elaborar per part del claustre i s’aplica un Pla Lector des de P3 a 6è. Aquest curs es complementarà amb el programa proposat  pel  departament  “L’impuls de la lectura”al  curs de 5è i amb l’aplicació també del programa “Lecxit” en horari extraescolar al curs de 4t.
Aquest Pla inclou també  l’apadrinament lector per part dels alumnes de 6è als alumnes de 1r, que els ajuden a aprendre a llegir.

Els projectes: A E. Infantil es treballa per projectes.
A C.Inicial es treballa el Medi per projectes. Es comença a utilitzar llibres de text a partir de C.Mitjà.
Des de P3 a 6è cada classe fa un projecte interdisciplinar relacionat amb el monogràfic que es treballa cada curs.

Els racons: A E.Infantil es treballa per racons i a C.Inicial la llengua també es treballa per racons.
Els racons és una manera de distribuir la feina en el grup de tal forma que es fan grups dintre de la classe i cada grup va rotant fins que ha passat pels diferents racons. Per exemple: a E.Infantil els racons poden ser diferents espais de joc simbòlic i a C.Inicial, dintre de l’àrea de llengua, cada racó és un aspecte de la llengua: lectura, expressió escrita…

Els tallers: Aquesta forma de treballar s’utilitza principalment a Plàstica. Es barregen alumnes dels 2 cursos de cada cicle i es fan tres grups. En el cas d’Educació Infantil seran 4 grups.
Cada trimestre cada grup d’alumnes fa una feina diferent i al final de cada trimestre els grups van rotant fins que cada grup ha fet les tres activitats, fem coses tan diverses com: modelatge, manualitats, tallers de geometria, jardineria...

Grup reduït: Es tracta de fer dos grups de cada grup classe de forma heterogènia (no separem per nivells) per treballar algunes àrees instrumentals i poder donar una atenció més personalitzada a cada nen. Cada grup classe té hores de grup reduït.

L’Expressió Oral: Aquest curs es posarà en marxa el Pla d’Expressió Oral.

No hay comentarios:

Publicar un comentario